En cumprimento da Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo Electrónico (LSSI-CE),a información contida neste e-mail e nos documentos adxuntos é confidencial e privilexiada, para uso exclusivo da persoa ou persoas ás que vai dirixido. Se non é un dos destinatarios, comuníquenolo inmediatamente a través desta mesma vía, e elimine a mensaxe orixinal xunto cos documentos adxuntos, posto que a duplicación, reproducción, distribución, ou calquera uso da información contida, está prohibida e pode ser ilegal.

De acordo co establecido no Reglamento de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, infórmaselle de que a súa dirección de correo electrónico así como o resto de datos de carácter persoal que nos facilite, entrarán a formar parte do sistema de tratamento responsabilidade de SERTOGAL S.L., cuxo Delegado en Protección de Datos é o avogado ROMÁN ARIAS FRAIZ. En calquera momento pode exercitar os seus dereitos de acceso aos seus datos, á sua rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, ou a opoñerse ao tratamento, así como á portabilidade dos seus datos, solicitandoo mediante comunicación ao Delegado en Protección de Datos, ben ao domicilio do mesmo, Rúa da Concordia, nº1, Entlos. A y B, 32003, Ourense. Telf. 988 609 224, ou á dirección de correo electrónico despacho@ariasavogados.com, adxuntando, en ambos casos, fotocopia de documento identificativo (D.N.I., C.I.F., N.I.E., ou Pasaporte).